Zajęcia teatralne

Zajęcia » Zajęcia teatralne

bezpłatne Odbywają się 1x w tygodniu kierowane są do dzieci i młodzieży. Prowadzone są przez panią instruktor Krystynę Betel. Podczas zajęć uczestnicy: - doskonalą umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji, - uczą się wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, - rozwijają zdolność koncentracji, ćwiczą pamięć. Rezultatem zajęć są przedstawienia okolicznościowe i montaże słowne które grupa teatralna prezentuje podczas wydarzeń organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Facebook