SOKiR/kontakt

Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne zwany dalej SOKiR działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne nadanego Uchwałą Rady Gminy Wadowice Górne nr XXVI/142/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Obowiązki SOKiR, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne. Siedzibą oraz terenem działania Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji jest gmina Wadowice Górne. Siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne mieści się pod adresem: 39-308 Wadowice Górne, Wadowice Dolne 69.

 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne
Wadowice Dolne 69
39-308 Wadowice Górne

NIP 817-18-27-377 
REGON 830464493
Nr konta: 16 8589 0006 0220 0890 8724 0001

Dyrektor SOKiR
Elżbieta Augustyn-Gruszka 

e-mail: dyrektor@kultura.wadowicegorne.pl
Telefon: +48 14 666 82 00

Kontakt z instruktorami: instruktorzy@kultura.wadowicegorne.pl

Inspektor Ochrony Danych
Witold Sito
e-mail: iod@wadowicegorne.pl

Facebook