SOKiR

Strona główna » SOKiR

Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne zwany dalej SOKiR działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne nadanego Uchwałą Rady Gminy Wadowice Górne nr XXVI/142/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. Obowiązki SOKiR, jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników i inne sprawy związane ze stosunkiem pracy, określa Regulamin Pracy Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne. Siedzibą oraz terenem działania Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji jest gmina Wadowice Górne. Siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne mieści się pod adresem: 39-308 Wadowice Górne, Wadowice Dolne 69.

Facebook