Rodo

Na niniejszej stronie internetowej udostępniane są materiały fotograficzne i audiowizualne z wydarzeń lub imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne. W związku z powyższym każda osoba, która uzna, że zostały naruszone jej prawa i wolności, proszona jest o skierowanie takiej informacji za pomocą komunikatora na profilu Facebook’a lub na adres e-mail: iod@wadowicegorne.pl. Przedmiotowa fotografia/film zostanie bezzwłocznie usunięta.

Facebook