Kontakt


Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne
Wadowice Dolne 69
39-308 Wadowice Górne

NIP 817-18-27-377 
REGON 830464493
Nr konta: 16 8589 0006 0220 0890 8724 0001

Dyrektor SOKiR
Elżbieta Augustyn-Gruszka 

e-mail: dyrektor@kultura.wadowicegorne.pl
Telefon: +48 14 666 82 00

Kontakt z instruktorami: instruktorzy@kultura.wadowicegorne.pl

Inspektor Ochrony Danych
Witold Sito
e-mail: iod@wadowicegorne.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook