Kapela ludowa „Wadowiacy”

Zajęcia » Kapela ludowa „Wadowiacy”


„ Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,
Tam dobre serca mają,
Źli ludzie, wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają ”.
J. W. Goethe

Historia kapeli ludowej „ Wadowiacy ” jest bardzo barwna i trudno opisać wszystkie występy w kraju, jak i za granicą. Głównym jej celem jest promowanie kultury ludowej.


Już w 1997r. kapela na zaproszenie abp Wojciecha Ziemby uczestniczyła w Dożynkach Wojewódzkich w Augustowie, po raz pierwszy też zaprezentowała swoje umiejętności poza granicami kraju, dając szereg koncertów na Litwie, łącznie z występami w Wilnie przed Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. W tym też roku „ Wadowiacy ” zagrali koncert na IV Charytatywnym Festynie Misyjnym w Wadowicach Górnych, gdzie zostali gorąco przyjęci przez zgromadzoną publiczność.


Kolejny rok działalności kapeli był równie owocny w koncerty. Zespół występował na zaproszenie księdza majora, dziś pułkownika, kapelana Straży Granicznej Stefana Dmocha na Suwalszczyźnie ( Sejny, Wigry, Suwałki, Augustów, Berżniki ). Warmię i Mazury odwiedzili również rok później, koncertując przed rzeszą turystów różnych narodowości ( Ostróda, Samborów, Zielonowo, Rozogi ). „ Wadowiacy ” zdobyli popularność prezentując piękne ludowe stroje oraz mozaikę muzyczną regionu rzeszowsko – krakowskiego, jak i również pieśni religijne w kościołach na Mazurach i Warmii.
Wadowiacy ” równie chętnie występowali podczas Konkursów Wieńca Dożynkowego, organizowanych zarówno w ramach województwa tarnowskiego, jak i podkarpackiego. Liczne występy scalały zespół, jak również podnosiły jego poziom artystyczny.


Jednym z kierunków działalności kapeli jest upowszechnianie polskiego folkloru ludowego poza granicami kraju, szczególnie na wschodzie. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz wsparciu sponsorów w roku 2001 koncertowali w Grodnie ( Białoruś ), a w 2002 na zaproszenie Emila Legowicza, prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej dali szereg koncertów na Ukrainie ( Lwów, Żytomierz, Dołbysz, Korystyszew ). Publiczność, słysząc ojczysty język, nie kryła wzruszenia, a kiedy „ Wadowiacy ” zaśpiewali „ Polskie kwiaty ”w oczach wielu osób, zwłaszcza starszego pokolenia, pojawiły się łzy.


W lipcu 2003 roku zespół miał możliwość zaprezentowania się przed publicznością angielską. Kapela dała kilkanaście koncertów w kościołach i Ośrodkach polonijnych w Londynie i jego dzielnicach : Hamerrsmith, Shepherds Bush, Balham, Wimbledon – Putney, oraz największym skupisku Polonii – Swindon, a także Oxfordzie. Występy „ Wadowiaków „ nie tylko spotkały się z bardzo życzliwym odbiorem i gromkim aplauzem, ale również odbiły się szerokim echem. Trudno pominąć występy zespołu w 2003 roku w Austrii gdzie kapela zagrała na zaproszenie MIVA Polska i MIVA Austria w miejscowości Stadl – Paura.Nie byłoby takich koncertów bez pomocy ludzi wielkiego serca, którzy zawsze wspierają działalność kapeli.


W roku 2002 z inicjatywy Wójta Gminy Wadowice Górne – Stefana Rysaka oraz członków kapeli Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował Przegląd Kapel Ludowych i zespołów folklorystycznych działających w obrębie powiatu mieleckiego. Z racji iż uroczystość ta spotkała się z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczestniczących zespołów, jak i odbiorców przegląd na trwałe wpisał się w kalendarz imprez muzycznych nie tylko Gminy Wadowice Górne, ale i powiatu mieleckiego.


We wszystkich wymienionych wyżej koncertach kapela występowała z bogatym repertuarem ludowym, religijnym, patriotycznym i biesiadnym


Z każdego koncertu, a tym bardziej spotkania o charakterze przeglądowym kapela wraca z nowym bagażem doświadczeń . W 2003 roku „ Wadowiacy ” zrealizowali swój pierwszy projekt fonograficzny, jakim było nagranie płyty : „ Ej, po dolinie, ej po lesie wadowskie piosenki wiater niesie … ” , a 15 sierpnia 2004 roku kapela zaprezentowała szerokiej publiczności swą drugą w dorobku fonograficzną, a pierwszą w pełni profesjonalnie wydaną płytę CD „ Panie Boże przyjdź „ . Płytę nagraną w Krakowie opracował zespół w składzie : Zofia Midura – śpiew ; Anna Ząbek – skrzypce, śpiew ; Leszek Gruszecki – akordeon, śpiew ; Emil Bożek – skrzypce, oraz Waldemar Irla – kontrabas przy wsparciu duchowym ks. Piotra Sroki, który podczas 3 – letniego pobytu w parafii wspierał kapelę.


Skład zespołu zmieniał się z biegiem czasu. Obecnie kapela liczy 9 osób:

  • Leszek Gruszecki (kierownik zespołu) – akordeon, klarnet, wokal
  • Zofia Midura – śpiew
  • Krzysztof Piechota -bęben
  • Michał Strycharz - akordeon
  • Angelika Madej - akordeon
  • Rafał Rybak - klarnet
  • Krystian Czepiel - kontrabas
  • Hubert Kupiec - akordeon 


Tak po krótce minęło 17 lat działalności Kapeli Ludowej „ Wadowiacy ”. Koncerty, próby, zaangażowanie członków zespołu, możliwość występów za granicami kraju sprawiły, iż czas ten minął jak jeden dzień, a kapela zapewnia, że nadal będzie starała się z całych sił i jak najbardziej efektywnie promować kulturę ludową.

Facebook